Rachunek powierniczy

RACHUNEK POWIERNICZY - BEZPIECZNE ZAKUPY NIERUCHOMOŚCI W HOUSE DEVELOPMENT

 

Zamknięty mieszkaniowy rachunek powierniczy.

 

Zamknięty mieszkaniowy rachunek powierniczy to bankowy rachunek powierniczy, należący do dewelopera (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe), służący gromadzeniu środków pieniężnych, wpłaconych przez nabywcę na cele określone w umowie deweloperskiej, z którego wypłata zdeponowanych środków następuje jednorazowo, po przeniesieniu na nabywcę prawa, o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 16.09.2011 o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz.U. Nr 232 poz. 1377).

Korzyści dla Nabywcy:

Wypłata środków z rachunku po otrzymaniu odpisu aktu notarialnego przenoszącego na Nabywcę prawo własności lokalu lub nieruchomości, pewność iż zdeponowane środki na rachunku zastaną wypłacone sprzedającemu po spełnieniu niezbędnych warunków – po przedstawieniu umowy przenoszącej prawo do nieruchomości zawartej w formie aktu notarialnego.

 

BEZPIECZNY ZAKUP NIERUCHOMOŚCI

Spółka House Development nie pobiera żadnych zaliczek na zakup mieszkania czy domu w trakcie trwania budowy, wszystkie inwestycje finansowane są w 100% ze środków własnych spółki.

Klient dokonuje zapłaty za zakup swojego domu czy mieszkania dopiero po odbiorze nieruchomości w dniu aktu notarialnego.